Aktuálne termíny OFV

Sektor 1)Forma 2)
DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňMiestoEP
21.04.2018 13:00       stredný hotel Rozálka, Rozálka 9, 902 01 Pezinok 
04.04.2018 00:00       stredný OVB Portál 
04.04.2018 00:00       stredný OVB Portál 
04.04.2018 00:00       stredný OVB Portál 
04.04.2018 00:00       stredný OVB Portál 
04.04.2018 00:00       stredný OVB Portál 
04.04.2018 00:00       stredný OVB Portál 
04.04.2018 00:00       stredný OVB Portál 
04.04.2018 00:00       stredný OVB Portál 
04.04.2018 00:00       stredný OVB Portál 
04.04.2018 00:00       stredný OVB Portál 
Legenda:
1) Sektor: PaZ - poistenia alebo zaistenia; KT - kapitálového trhu; Vkl - prijímania vkladov; Úv - poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; DDS - doplnkového dôchodkového sporenia; SDS - starobného dôchodkového sporenia
2) Forma vzdelávania: E - elektronická; P - prezenčná